Testit, kartoitukset ja havainnointi

Testien ja kartoitusten avulla saadaan heti opintojen alussa kokonaiskäsitys opiskelijan tuen ja avun tarpeesta. Tämä helpottaa yksilöllisten opintopolkujen räätälöintiä, nopeuttaa täsmätuen saantia ja parantaa opiskelijan motivaatiota. Testit ja kartoitukset on jaettu kolmeen osioon: luku- ja kirjoitustestit, numerotaitojen testit sekä digitaitotestit.

Perustaitotesti.fi

Linkki Taikoja-koordinaatiohankkeen perustaitotestiin

Numerotaidon testi 1

Lähtötasotesti kartoittamaan, voiko opiskelija suoraan siirtyä opiskelemaan ammatillista matematiikkaa, vai tarvitseeko hän OPVA-opetusta.

Kielen testaamisesta

S2-opettajan esimerkkejä kielen oppimistarpeiden kartoittamiseen

Digitaitojen havainnointi

Vinkkejä digitaitojen havainnointiin arjessa

CC BY SA Taitava OPVA