top of page

Testit, kartoitukset ja havainnointi

Testien ja kartoitusten avulla saadaan heti opintojen alussa kokonaiskäsitys opiskelijan tuen ja avun tarpeesta. Tämä helpottaa yksilöllisten opintopolkujen räätälöintiä, nopeuttaa täsmätuen saantia ja parantaa opiskelijan motivaatiota. Testit ja kartoitukset on jaettu kolmeen osioon: luku- ja kirjoitustestit, numerotaitojen testit sekä digitaitotestit.

taitava_opva-kuvake-01.png

Perustaitotesti.fi

Linkki Taikoja-koordinaatiohankkeen perustaitotestiin

taitava_opva-kuvake-02.png

Numerotaidon testi 1

Lähtötasotesti kartoittamaan, voiko opiskelija suoraan siirtyä opiskelemaan ammatillista matematiikkaa, vai tarvitseeko hän OPVA-opetusta.

taitava_opva-kuvake-01.png

Kielen testaamisesta

S2-opettajan esimerkkejä kielen oppimistarpeiden kartoittamiseen

taitava_opva-kuvake-03.png

Digitaitojen havainnointi

Vinkkejä digitaitojen havainnointiin arjessa

bottom of page