Oppimateriaalit

Oppimateriaaliosioon on koottu materiaaleja sekä tehtäviä oppimisvalmiuksien harjaannuttamiseen. Käsitteiden kertaaminen, työselostusten laadinta ja monet muut tehtävät auttavat karttuttamaan oppimisvalmiuksia ja lisäävät opiskelijan motivaatiota. Tästä osiosta löytyvät materiaalit opiskelijoiden oppimisvalmiuksien treenaamiseen sekä materiaaleja opettajien pedagogisten ratkaisujen tueksi.

Orientaatiopaketti

Auttaa opiskelijaa itsenäisesti valmistautumaan opintoihin ja henkilökohtaistamiskeskusteluun arvioimalla omia taitojaan ja kehittymisen tarvetta suhteessa tutkinnon tavoitteisiin.

ViLLE-oppimisjärjestelmä

Ammattiopisto Tavastiassa on koostettu ja muokattu Turun yliopiston ViLLE-oppimisjärjestelmän peruskoulun matematiikan materiaalista numerotaitoja harjaannuttavaa materiaalia

Hankkeen videoita

Hankkeessa on tuotettu videot ammattiin integroidusta kielenopetuksesta ja päätösseminaarissa tehdystä hankeen oppimateriaalien esittelystä

Moodle ja H5P

Ammattiopisto Tavastian koostamia esimerkkitehtäviä (Moodlessa: Taitava OPVA sisältöjä Vierailija), joita voi kopioida omalle verkkoalustalle (CC_BY_SA)

tai teettää opiskelijalla suoraan.

Oppimateriaaleja

Linkin takana hankkeen H5P-tehtäviä ladattavaksi sekä korona-tilanteen vuoksi julkistettavia hyväksi todettuja linkkejä muiden materiaaleihin

Opiskelutaidot

Opiskelu- ja itsensäjohtamistaidot ovat välttämättömiä sekä opiskelun että oman työn organisoinnissa. Hae aiheeseen tehtyä oppimateriaalia aoe.fi:stä

CC BY SA Taitava OPVA