top of page

Taitava OPVA -hanke

Hankkeessa kehitetään ja juurrutetaan v. 2018-20

valtakunnallista ja laajasti sovellettavissa olevaa

opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen toimintamallia

henkilöille, joilla on heikot perustaidot.

Päätösseminaarin 18.5.2020 videotallenne

Taitava OPVA-hankkeen kuvaus

Yhteishanketta toteuttavat Koulutuskuntayhtymä Tavastia koordinaattorina ja Suomen Diakoniaopisto (SDO) osatoteuttajana, mikä varmistaa laajan ja monipuolisen asiantuntijuuden kehittämistyön pohjaksi. Molemmilla koulutuksen järjestäjällä on kokemusta opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen järjestämisestä sekä maahanmuuttajien ja erityistä tukea tarvitsevien kouluttamisesta. 


Hanke toteutetaan osana Taito-ohjelmaa, jossa kehitetään ja juurrutetaan työhön ja työtaitoihin kytkeytyviä toimintamalleja heikot perustaidot omaavien aikuisten taitojen parantamiseksi. Taitava OPVA hankkeessa kehitetään erityisesti sellaisia toimintamalleja, jotka edesauttavat ammatillisen tutkinnon suorittamisessa. Hankkeen tuloksena syntyy tapa järjestää opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja ammatillisen koulutuksen reformin hengessä. 

 

Hankkeen tavoitteena on tukea aikuisväestöä parantamaan perustaitojaan luku- ja kirjoitustaidossa, numerotaidoissa sekä tieto- ja viestintätekniikassa. Tavoitteena on myös tavoittaa, tukea ja ohjata koulutuksiin niitä koulutuksellisesti aliedustettuja ryhmiä, jotka tarvitsevat tukea perustaidoissa. Edelleen tavoitteena on kehittää tapoja järjestää erilaisin pedagogisin ja ohjauksellisin ratkaisuin räätälöityjä opintokokonaisuuksia, jotka mahdollistavat perustaidoissa tukea tarvitsevien osallistumisen koulutuksiin ja täysipainoisen osallisuuden työelämässä ja yhteiskunnassa. Hankkeen vaikuttavimmat toimintamallit vakiinnutetaan hankkeen jälkeen valtakunnallisesti hyödynnettäväksi malliksi järjestää oppimisvalmiuksia parantavia opintoja työelämälähtöisesti, yksilöllisesti, taloudellisesti ja monimuotoisin pedagogisin menetelmin.

Taitava OPVA-hanke pohjautuu OECD:n PIAAC-tutkimukseen

OECD:n tuore aikuisten osaamista arvioinut kansainvälinen aikuistutkimus (PIAAC) toi esiin sen, että Suomessakin on merkittävä joukko myös työssäkäyviä aikuisia, joilla perustaidot ovat heikot. Tulokset kertovat myös, että koulutus vaikuttaa voimakkaasti perustaitojen tasoon ja että koulutus kasautuu edelleen jo valmiiksi hyvin koulutetuille. Lukutaito, numerotaidot sekä tieto- ja viestintätekniikkataidot ovat nyky-yhteiskunnan perustaitoja, jotka ovat edellytys täysipainoiselle työelämään osallistumiselle. Lisäksi ne luovat pohjan elinikäiselle oppimiselle, jonka avulla on mahdollista sopeutua muutoksiin ja uudistaa osaamistaan.

 

Taitava Opva-hanke pohjautuu PIAAC-tutkimuksessa määriteltyihin perustaitoihin ja niiden parantamiseen. PIAAC-tutkimuksen mukaan Suomessa 16-65-vuotiaista heikkoja lukijoita on väestöstä 11 % (370 000 henkilöä), matemaattisten perustaitojen kanssa suuria vaikeuksia on 13 %:lla väestöstä (450 000 henkilöä) ja lisäksi aikuisväestöstä noin 30 %:lla (1 000 000 henkilöä) on puutteelliset tietotekniikkaa soveltavat ongelmanratkaisutaidot.

PIAAC-tutkimus

bottom of page