Taitava OPVA-hankkeen pilotoinnit

Taitava Opva -hankkeen aikana on pilotoitu useita menetelmiä ja toimintatapoja Ammattiopisto Tavastiassa sekä Suomen Diakoniaopistossa. Koosteet testatuista toimintatavoista sekä hyväksi koetuista malleista löydät tämän osion alta.

Ammattiopisto Tavastian pilotointi 

Ammattiopisto Tavastiassa on pilotoitu sekä yleis- että alakohtaisia opiskeluvalmiuksia tukevia OPVA-ryhmiä lukuvuonna 2018-19. Pilotit jatkuvat 2019-20 ja niiden tuloksia lisätään raporttiin matkan varrella.

Suomen Diakoniaopiston pilotoinnit 

Suomen diakoniaopisto on tehnyt pilotointia hyvin opiskelijalähtöisesti lukuvuonna 2018-19 ja niiden avulla tarkennetut pilotit jatkuvat lukuvuonna 2019-20.

CC BY SA Taitava OPVA