top of page

Taitava OPVA-hankkeen pilotoinnit

Taitava Opva -hankkeen aikana on pilotoitu useita menetelmiä ja toimintatapoja Ammattiopisto Tavastiassa sekä Suomen Diakoniaopistossa. Koosteet testatuista toimintatavoista sekä hyväksi koetuista malleista löydät tämän osion alta.

logo-kuntayhtyma.png

Ammattiopisto Tavastian pilotointi 

Ammattiopisto Tavastiassa on pilotoitu sekä yleis- että alakohtaisia opiskeluvalmiuksia tukevia OPVA-ryhmiä lukuvuonna 2018-19. Pilotit jatkuvat 2019-20 ja niiden tuloksia lisätään raporttiin matkan varrella.

Suomen_diakonia_opisto.png

Suomen Diakoniaopiston pilotoinnit 

Suomen diakoniaopisto on tehnyt pilotointia hyvin opiskelijalähtöisesti lukuvuonna 2018-19 ja niiden avulla tarkennetut pilotit jatkuvat lukuvuonna 2019-20.

bottom of page