top of page

Digitaitojen havainnointi

Ammattiopisto Tavastiassa todettiin, että erillinen digitaitotesti kuormittaa opiskelijaa ja vie turhaa aikaa. Aiempien hankkeiden tuloksia mukaellen syntyi havainnointiohje. Kun ammatillisissa opinnoissa otetaan tietokoneita käyttöön, opettajan on hyvä havainnoida osaamista.

Mitä digitaitoja kannattaa havainnoida?

Testitilanteen ja sen aiheuttaman jännityksen sijaan, suosittelemme digitaitojen tukitarpeen selvittämistä havainnoimalla: Kun opiskelijat alkavat työskennellä tietokoneilla esimerkiksi oman HOKS:n, urasuunnitelman tai kirjallisten tehtävien muodossa, opettaja tunnistaa tuen tarvitsijat. Heille järjestetään yksinkertaista ohjattua harjaantumista edistävää tietokonetyöskentelyä opintojen oheen. Alla olevat taidot voi havainnoida useammassakin tilanteessa opintojen aloitusvaiheessa.

Muokattava check-lista havainnointia tekevälle opettajalle

Opiskelija osaa

 • noutaa tietokoneen

 • liittää virtajohdon ja hiiren

 • käynnistää tietokoneen

 • kirjautua tietokoneelle

 • löytää ja avata selaimen​

 • toimia tunnin ohjeen mukaan tietokoneella

 • tehdä tiedonhakutehtävän

 • löytää ja avata tekstinkäsittelyohjelman​

 • kirjoittaa ja tallentaa tekstiä

 • löytää ja avata sähköpostin

 • lähettää ja vastaanottaa sähköpostin

 • lähettää ja vastaanottaa sähköpostin liitteen

 • kirjautua verkkopalveluun

 • lukita tietokoneen

 • sammuttaa ja viedä lataukseen tietokoneen.

Yksinkertaisia harjaannuttamistehtäviä

Jos opiskelijalla on tietokoneen, hiiren, näppäimistön tai ohjelmien käytön harjaantumisen puutetta, hänelle kannattaa antaa esim. ammattisanastoon liittyviä sanalistoja, joihin hän hakee kuvia internetistä ja vie ne esim. PowerPoint-tiedostoon tai opiskelijoiden keskustelupalstalle. Tällöin sana tulee kirjoitettua moneen kertaan ja siihen liittyy kuva. Oppilaitoksen tietokoneella työskennellessä opiskelija joutuu kerta toisensa jälkeen kirjautumaan koneelle ja tekemään muut perustoimet. Toistot tulevat kuin huomaamatta

Opiskelija harjaantuu tietokoneen peruskäytössä myös tehdessään esim. numerotaitojen harjaannuttamiseen liittyviä toistoja, esim. Taitava OPVA ViLLE-tehtävissä 

bottom of page