Uutta oppimassa

Taitava Opva ESR tarjoaa materiaalia oppimisvalmiuksien testaamiseen ja kartoittamiseen sekä oppimisvalmiuksien parantamiseen.

 

Sivustolta löydät myös Ammattiopisto Tavastiassa sekä Suomen Diakoniaopistoissa pilotoituja toimintatapoja ja malleja.

Kartoitukset & testit

Oppimisvalmiuksen kartoittaminen, erilaiset testit ja ennakkotehtävät nopeuttavat opintoihin kiinni pääsemistä.

Oppimateriaalit

Kartuttaminen ja kertaaminen parantavat oppimisvalmiuksia. Tästä osiosta löydät oppimateriaalia niin luku- ja kirjoitustaidon, ammattisanaston, numerotaitojen kuin digitaitojen treenaamiseen.

Pilotoinit

Oppimisvalmiuksia tukevia toimintatapoja on pilotoitu Taitava Opva -hankkeen aikana Ammattiopisto Tavastiassa ja Suomen Diakoniaopistossa.

CC BY SA Taitava OPVA